Medlemsbrev augusti 2022

Nu är det mindre än 50 dagar kvar till valet och det har väl inte undgått någon att vi attackeras hårt. Det var förväntat men sker ändå många gånger ovederhäftigt och på ett sådant sätt att medborgare skräms.

Här kommer exempel på ett av utspelen, en fackordförande med S-symbol på bröstet som uttalade sig att regionen ”spelar monopol med våra medborgares liv och att regionen skulle ligga sämst till”. Något som inte stämmer och dessutom skrämmer våra medborgare, helt i onödan. Det kallar jag helt oseriöst samt ovederhäftigt. Verksamhetsföreträdare berättar tvärtom om en verksamhet som rankas högt. Se nedan:

”Det finns gott om ambulansresurser i Norrbotten Det är fler som arbetar inom ambulansverksamheten än på andra håll i Sverige.

– När vi jämför vilka ambulans- och personalresurser vi har per 1 000 invånare så ligger vi väldigt högt jämfört med andra regioner. Ja, faktiskt högst och näst högst bland de vi har kunnat jämföra med, säger Kristina Nilsson, verksamhetschef för Region Norrbottens vägburna ambulanssjukvård. – På grund av de stora avstånden i länet tar ambulansuppdragen i Norrbotten i genomsnitt något längre tid än i resten av landet, men samtidigt är ambulanserna lediga större del av tiden än i andra regioner.

Även om Norrbotten ligger högt när det gäller årsarbetande personal så vill regionen anställa fler över nästan hela länet. Övertiden ska minska och möjlighet till semester och utbildning ska öka.

– På några orter har vi personalbrist, men över lag är ambulanssjukvården en attraktiv arbetsplats. I ett uttalande från ett av fackförbunden för medarbetare inom ambulansverksamheten, säger förbundets ordförande att det var en säkrare ambulanssjukvård 1988 än idag. Den åsikten delar inte Kristina Nilsson.

– På den tiden fungerade ambulansverksamheten mer som en transport till sjukhus. Idag utför vi avancerad vård redan i hemmet och i ambulansen, oavsett om det är en vägburen ambulans eller en ambulanshelikopter. Kompetensen i ambulansen är även helt förändrad med bland annat specialistutbildade sjuksköterskor.

Norrbotten är en region som lägger mest pengar per utförd körning av patient. I en jämförelse med Halland, Blekinge, Sörmland och Västmanland lägger Norrbotten exempelvis mer än 50 procent mer pengar per utfört uppdrag med ambulans som körs på väg. En orsak till det, är de långa avstånden i Norrbotten, vilket även gör att det ibland tar längre för ambulansen att komma fram jämfört med exempelvis Västmanland som till ytan är väldigt litet.

– I våra städer och framför allt i Luleå, är belastningen betydligt större än på små orter. Där behöver vi fortsätta med åtgärder, för att ha en så bra tillgänglighet som möjligt.”

Vi måste försöka få gemene man att förstå sammanhangen

I media framställs vi ofta negativt och här kommer ett exempel till. Rubrikerna sa att akutpersonalen inte skulle få ta del av extra ersättning för sommarens extrapass. Detta trots att jag uttryckligen sa att vi funderade på saken och såg över förutsättningarna. Akuten fick ersättning för sommarpassen och det kallar jag helt enkelt ”Fake News”.

Förutom att ha betalt ut cirka 115 miljoner kronor i extra löneförstärkning så har vi som första regionledning någonsin, fört in en tydlig lönestrategi som går ut på att ingen hälso- och sjukvårdspersonal i Norrbotten ska ha en lön under riksgenomsnittet. Vårdförbundet uttryckte sig att man sågar den strategin, man tycker att Norrbotten ska vara löneledande. Gärna det, en garanterad lägsta nivå utesluter inte att man kan vara löneledande, men den negativa attityden förvånar. Enligt min mening så är det återigen mer ett politiskt utspel. Naturligtvis visste vi att valrörelsen skulle bli tuff och att vi har mediaetablissemanget mot oss. Det finns viktiga debattartiklar vi inte fått in i media, så annonser och reklam i olika former är det enda sättet att få ut vårt budskap. Det viktigaste nu är att peka på det vi faktiskt har uträttat, korrekta sakförhållanden samt på felaktigheter i många påståenden. Ett sådant felaktigt påstående jag har fått höra är att sjuksköterskor tjänar cirka 23–25 000 kronor i månaden, det stämmer inte med den statistik som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar på. Enligt SKR handlar det om 33 000 kronor till cirka 40 000 kronor per månad beroende på utbildning och erfarenhet. För en del sjuksköterskor i regionen som jag intervjuat handlar det om närmare 50 000 kronor per månad om de är välutbildade och erfarna. Delvis är detta en direkt följd av de extra lönemedel vi faktiskt erbjudit och som fördelats i samarbete med vårdförbundet. Det här och mycket annat hade inte varit möjligt om vi inte hade vänt regionens alltmer försämrade ekonomi, till ett starkt positivt resultat.

Omställning för mindre administration och mer vårdpersonal

En god ekonomi är grunden för att kunna utveckla och förbättra verksamheten. Ett faktum som Socialdemokraterna på riksnivå anser vara en grundförutsättning och självklarhet, men som i region Norrbotten ses negativt. Hur kan man ens ha den åsikten, att en god ekonomi och minskad administration skulle vara något negativt?

Detta tycks dock inte gå hem i Norrbotten!

Jag läste ett klokt resonemang på Aftonbladets ledarplats om just detta:

”1974 till 2013 tredubblades antalet läkare och sjuksköterskor i Sverige, enligt statistik från Socialstyrelsen, samtidigt visar undersökningar att den faktiska tid som läkare ägnar åt patienter minskar. Bara en tredjedel av arbetstiden går till direkt patientarbete.”

”Konsekvensen blir att administrationen ökar nere på verksamhetens golv. Vilket i sin tur gör att byråkratin sväller några led upp för att hantera all data. Det är ju det som blir beslutsfattarnas underlag. Men samtidigt, det är också det som pluggar igen flödet i hela vårdapparaten. Får allt att rinna långsammare. Får personalen att springa snabbare. Bara för att hinna samma sak som det för några decennier sedan gick att göra med färre personal på golvet. Då, när arbetstiden inte åts upp av administration.”

”Vårdbyråkraterna tar över. Fenomenet är inte unikt för Sverige. När New Public Management blev en global trend på 1990-talet var det många organisationsledningar inom offentlig sektor som kopierade konceptet rakt av från näringslivet. Ordning och reda är nödvändigt i alla organisationer, och särskilt när det är skattebetalarna som står för notan. Men nu fick plötsligt all data, alla rapporter, kontroller och resultatmätningar ett egenvärde. Och kom längre och längre bort från den faktiska kärnan i verksamheten. Den lilla detaljen att sjukhus finns till för att erbjuda vård. Kul för den som knarkar Excelark! Mindre kul för vårdpersonalen, med andra ord.”

Situationen var ohållbar och därför agerade vi och genomförde omställningen. Nu gäller det för oss att få alla att förstå varför det helt enkelt var nödvändigt. Nu gäller det, 11/9–2022 smäller det!

Kenneth Backgård. ordförande, Sjukvårdspartiet

Fakta om regionens personal

Region Norrbotten har lika många tillsvidareanställda sjuksköterskor nu som 2017, men fler undersköterskor och läkare. Vi har uppfyllt vallöftet om att dra ner på administrativ och övrig personal, för att kunna satsa på sjukvården.


Kansliet informerar

Ta debatten ni också

Valet kommer till stor del att avgöras på sociala medier och vi måste därför hjälpas åt. Så vi önskar att ni som har och använder sociala medier (främst Instagram och Facebook) går in och följer Sjukvårdspartiet såklart, men även lokala sidor och grupper i er kommun samt Norrländska Socialdemokraten, Norrbottens Kuriren, Piteå Tidningen, P4 Norrbotten, SVT Nyheter Norrbotten och SVT.

Information inför valet

Vårt valprogram är färdigt och kommer tillsammans med valsedlar till samtliga brevlådor i länet innan förtidsröstningen startar den 24/8–2022. Om vårt utskick inte dyker upp i brevlådan senast 22/8–2022 vill vi att ni meddelar oss på kansliet.

Våra namnvalsedlar ska finnas i alla röstningslokaler (förtidsröstning) och vallokaler (valdagen). Saknas dessa så meddela oss så snart som möjligt så vi har möjlighet att åtgärda felet.

Sjukvårdspartiet är ett regionalt och kommunlokalt parti i Norrbotten. Helt enkelt det lokala valet för dig som vill att dina åsikter ska höras i kommun- och regionval.

Pressmeddelande med anledning av dagens regionstyrelsesammanträde

Insändare skriven av Ann-Sofie Henriksson

Sjukvårdspartiet 30 år!

VI PRIORITERAR VÅRDEN

Men tar även ställning i andra frågor

Förstatliga skola/sjukvård

Sjukvårdspartiet vill förstatliga den kommunala skolan, oavsett var i Sverige man är bosatt ska eleverna få likvärdig utbildning. Specialistvården vid region- och universitetssjukhus ska vara statlig men inte öppen eller nära vård. Där är det regionerna och dess invånare (Norrbotten och norrbottningarna) som vet vad som behövs, hur förutsättningarna ser ut och hur man ska kunna möjliggöra regionens sjukvård.

Nato

Sjukvårdspartiet stödjer den inlämnade Natoansökan och hoppas den behandlas skyndsamt. Sverige kan i nuläget inte stå emot ett väpnat angrepp speciellt länge och vår trygghet säkras bäst i samarbete med andra länder. Genom att vara medlemmar i Nato får Sverige säkerhetsgarantier och kan fullt ut planera, synkronisera och öva tillsammans med andra Natoländer.

Drivmedel

Drivmedelsskatten måste omgående sänkas, överbeskattningen på bensin och diesel ska tas bort. Moms på skatt, det vill säga skatt på skatt ska inte få förekomma.

Elförsörjning/Kärnkraft

Sverige måste säkra behovet av en driftsäker miljövänlig elförsörjning. För att trygga en driftsäker elförsörjning så krävs en utökning av kärnkraften och en snabb utbyggnad av elnätet. Detta för att säkra såväl privatpersoners som näringslivets behov av el. Medborgare ska inte behöva gå från hus och hem samt expanderande företag som vill växa ska kunna göra det i vald takt. Behovet av elförsörjning är även viktig för att i förlängningen kunna minska utsläpp inte minst i och med den gröna industrialiseringen som nu sker i norra Sverige med bland annat H2GS i Boden.

Kriminalitet

Den organiserade brottsligheten ska bekämpas, bland annat med hårdare straff och det ska kunna vara straffbart att tillhöra ett kriminellt gäng vilket så klart inte godtyckligt kan definieras. Poliserna bör bli fler och ska ges större befogenheter med bland annat avlyssning av misstänkt gängkriminella i förebyggande syfte. Mängdbrott ska inte rabatteras och vårdtiden för sluten ungdomsvård ska kunna utökas eller övergå till fängelse, så till exempel unga mördare inte släpps fria efter 4 år.

Äganderätt/Självförsörjningsgrad

Äganderätten behöver stärkas och enskilda medborgare måste skyddas från att stat eller kommun beslagtar privat mark utan skälig ersättning som till exempel om privat mark övergår till naturskyddsområde eller nationalpark. En skälig ersättning ska avse ersättning för markvärde och eventuella framtida intäkter som uteblir vid exempelvis skogsavverkning. Sverige behöver stärka självförsörjningsgraden ordentligt men även konkurrenskraften i livsmedelssektorn. Sveriges villkor för jord-, små-, och skogsbruk måste förbättras och de måste ges förutsättningar att verka och kunna öka produktionen av svenska konkurrenskraftiga livsmedel.

Invandring, medborgarskap och utvisning

Sverige har ett stort behov av arbetskraftsinvandring och byråkratin med arbetstillstånd måste förenklas. Personer som arbetar i Sverige ska heller inte riskera att bli utvisade för att de till exempel tjänat för lite en månad. Däremot måste det ställas tydliga språkkrav på personer som kommer till Sverige med avsikt att stanna oavsett om det är som kvotflykting eller gäller arbetskraftsinvandring. Språket är nyckeln till att lättare integreras i samhället och utbildning i samhällskunskap ska vara obligatorisk. Vill man att anhörig/anhöriga flyttar till Sverige måste försörjning och bostad vara ordnad innan det kan ske. För att erhålla svenskt medborgarskap ska identiteten vara styrkt, man ska ha vistats i Sverige en sammanhängande period om fem 5 år och ha ett skötsamt leverne. Sjukvårdspartiet anser även att det ska införas en prövotid när svenskt medborgarskap erhållits och medborgarskapet ska kunna återkallas om man vid upprepade tillfällen dömts till fängelse. Om man inte är svensk medborgare och döms till fängelse ska utvisning vara en självklarhet. De långa handläggningstiderna för beslut om arbets- och uppehållstillstånd i Sverige är tyvärr en svensk byråkratisk tröghet men ofta även sökandes olika åtgärder i syfte att fördröja verkställighet av utvisningsbeslut. Har man fått avslag på sin asylansökan och fått ett utvisningsbeslut som nonchaleras ska möjligheterna att ändå kunna stanna kvar i Sverige minimeras.

Återgäld från naturresurser (Skog, malm och vatten)

Konsekvenserna av nyttjandet av naturresurser drabbar främst miljön och människorna som lever och verkar i närområdet, inte minst i Kiruna och Gällivare där man flyttar hela samhällen. Region Norrbotten men även andra regioner har en BRP (Bruttoregionprodukt) som skulle kunna innebära betydligt större möjlighet till såväl lokal som regional tillväxt. Sjukvårdspartiet anser att en stor del av nettoavkastningen ska förbli en tillgång i regionerna och det är enligt partiets synsätt inte bara en möjlighet utan på sikt också en nödvändighet. Flera aktörer nyttjar naturresurser utan kompensation till berörda regioner och kommuner. Till exempel Jokkmokk som är en liten och relativt fattig kommun med en mycket sparsam återgäld trots hårt nyttjande av de naturresurser som finns i kommunen. En större återgäld skulle sannolikt göra Jokkmokk till en relativt rik och blomstrande kommun.