En röst för oss är en röst för 
Jämlika löner
Rektrytering
Vård i hela länet
Personalen, vår viktigaste resurs
Arbetsvillkoren
Nej till en storregion

Vår politik

Sjukvårdspartiet är ett regionalt och kommunlokalt parti i Norrbotten som vill ha ett jämlikt politiskt klimat där hela Norrbottens åsikter speglas.
Vård, omsorg och skola är Sjukvårdspartiets hjärtefrågor i såväl region- som i kommunpolitiken. På regional nivå är partiets vision en decentraliserad hälso- och sjukvård som i huvudsak ska vara offentligt finansierad men med inslag av privata aktörer. Den regionala nivån ska utgöras av en direktvald fullmäktigeförsamling med ansvar för hälso- och sjukvård samt regionala utvecklingsfrågor, näringsliv, kultur, och arbetsmarknad (Nej till storregion). Den regionala nivån ska ha det direkta hälso- och sjukvårdsansvaret i regionen, med undantag för den skatteväxlade delen (hemsjukvården). Sjukvårdspartiet ser i en framtid fördelar med ett ökat statligt ansvar, inte minst avseende universitets- och länssjukhus. En rättvisare och mer jämlik sjukvård eftersträvas.

Pressmeddelande med anledning av dagens regionstyrelsesammanträde

Insändare skriven av Ann-Sofie Henriksson

Sjukvårdspartiet 30 år!

Vi jobbar för

VÅRD BASERAD PÅ JÄMLIKHET OCH GEOGRAFISK SPRIDNING

Ordföranden har ordet

Vad händer nu?​

Sjukvårdspartiet har nu fyra år framför sig att arbeta i opposition och det gäller att fokusera på att få igenom partiets vallöften om än i motvind. Partiets regionfullmäktigeledamöter känner redan en stark oro för att regionens ekonomi kommer att försämras och att vården återigen centraliseras samt att Kiruna nya sjukhus inte utrustas på det sätt Sjukvårdspartiet ser som nödvändigt. Kiruna nya sjukhus kommer ha en stor säkerhetspolitisk betydelse med tanke på den upprustning som sker i Arktisområdet och spänningsförhållandet mellan Natoområdena och Ryssland.

Partistyrelsen

Sjukvårdspartiet vill göra det politiska arbetet mer jämställt och jämlikt, där hela Norrbottens invånares åsikter speglas. Partiet arbetar därför aktivt med att öka sitt medlemsantal och fokuserar på att få fler unga människor och kvinnor att ta steget till ett aktivt deltagande i det politiska arbetet. Partistyrelsen består av representanter från stora delar av Norrbotten.

Lokala avdelningar - så arbetar vi

Sjukvårdspartiets är ett regionalt och kommunlokalt parti i Norrbotten som består av moderpartiet (Sjukvårdspartiet), ungdomssektion samt tio lokalavdelningar med anknytning till moderpartiet. De lokala avdelningarna finns i Boden, Gällivare, Haparanda, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn samt Övertorneå.

Ungdomssektionen - vår framtid

Sjukvårdspartiet har en länsövergripande ungdomssektion i syfte att fånga upp och involvera intresserade ungdomar i det politiska arbetet. Sektionen påverkar och driver frågor utifrån ungas behov som medborgare i Norrbotten.

Det pågår ständigt ett aktivt arbete med att involvera och engagera medlemmarna i ungdomssektionen till fullmäktige-, styrelse- och nämndsplatser då sektionen anser att det är av stor vikt att Norrbottens unga medborgare är representerade i de beslut som de beslutande församlingarna tar och på så sätt bidrar sektionen till en visualisering såväl inom som utom partiet.